เจียงฮายโฟโต้คลับ : สังคมแห่งการถ่ายภาพจังหวัดเชียงราย - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
549
Total Posts:
921
Total Topics:
479
Total Categories:
3
Users Online:
3
Most Online:
98 - January 16, 2021, 05:48:18 PM
Online Today:
3
Average registrations per day:
6.52
Average posts per day:
6.02
Average topics per day:
3.17
Total Boards:
7
Latest Member:
ftwqjodh
Average online per day:
6.05
Male to Female Ratio:
1:0

Most Time Online


Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2021 120 380 158 98
January 2021 120 380 158 98
* 2020 371 553 852 15
December 2020 131 243 294 11
2020-12-01 2 2 7 10
2020-12-02 1 1 11 10
2020-12-03 10 16 14 8
2020-12-04 0 0 13 9
2020-12-05 1 9 5 11
2020-12-06 1 9 7 9
2020-12-07 2 8 10 10
2020-12-08 2 8 9 9
2020-12-09 5 11 16 9
2020-12-10 7 13 10 6
2020-12-11 1 1 6 4
2020-12-12 6 18 6 2
2020-12-13 3 3 7 3
2020-12-14 1 1 8 3
2020-12-15 4 4 7 4
2020-12-16 4 4 9 4
2020-12-17 2 2 9 5
2020-12-18 4 4 7 11
2020-12-19 13 37 13 4
2020-12-20 12 12 10 5
2020-12-21 5 17 10 3
2020-12-22 11 23 11 5
2020-12-23 0 0 6 4
2020-12-24 2 2 12 5
2020-12-25 4 4 3 4
2020-12-26 6 12 13 5
2020-12-27 3 3 9 3
2020-12-28 3 3 7 3
2020-12-29 2 2 9 4
2020-12-30 7 7 19 6
2020-12-31 7 7 11 6
November 2020 30 47 255 15
October 2020 91 115 126 11
September 2020 102 122 112 11
August 2020 17 26 65 12